Dödligt våld i den kriminella miljön

2005–2017

Denna studie beskriver det dödliga våldet i den kriminella miljön under perioden 2005–2017.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Sedan 90-talets början har det dödliga våldet stadigt minskat i Sverige, fram till för några år sedan då nedgången bröts och i stället övergick i en uppgång. Det är i huvudsak en särskild typ av dödligt våld som står för ökningen, dödligt våld vid konflikter i den kriminella miljön.

Denna typ av dödligt våld sker ofta med skjutvapen utomhus, och inte sällan på allmänna platser i storstads­områden där många människor rör sig. Ökningen både oroar och engagerar människor och denna typ av dödligt våld får också stort utrymme i såväl medie­rapportering som i samhälls­debatten.

I denna studie beskrivs det dödliga våldet i den kriminella miljön under perioden 2005–2017. Bland annat framkommer det att de inblandade blivit yngre under perioden. Det har också blivit vanligare att de även tidigare varit misstänkta för dödligt våld. Störst är ökningen bland brottsoffer. En annan förändring är att alkohol verkar spela en allt mindre roll i det dödliga våldet i den kriminella miljön i dag.

En särskild nätverksanalys visar också att det är vanligare att fall är länkade till varandra i slutet av perioden, i den meningen att misstänkta i ett ärende återkommer som misstänkta eller brottsoffer i andra ärenden.

Rapporten riktar sig till rättsväsendets olika myndigheter och andra som intresserar sig för brotts­utvecklingen

Se även

Fakta om publikationen

urn:nbn:se:bra-893

© Brottsförebyggande rådet 2020
Författare: Jonas Öberg

Kundkorg

Summa: