Anmälda brott 2019

Slutlig statistik

Statistiken över anmälda brott omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visar sig vara annat än brott.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Huvudresultat för 2019

  • Under 2019 anmäldes cirka 1,55 miljoner brott, vilket i princip var samma nivå (−2 220 brott eller ±0 %) som året innan.
  • Narkotikabrott var en av de brottskategorier av anmälda brott som ökade mest i antal under 2019, en ökning med 6 550 brott (+6 %). Ökningen gällde främst eget bruk samt innehav.
  • Bedrägeribrott (9 kap. brottsbalken) var den brottskategori som minskade mest under året, en minskning med 15 600 brott (−6 %). Inom kategorin var det brottstyperna bedrägeri totalt, samt utpressning som minskade mest.
  • Kategorin brott mot person (3−7 kap. brottsbalken) ökade marginellt, med 1 060 brott (±0 %) under 2019. Några brottstyper inom kategorin ökade, däribland anmälda misshandelsbrott, som ökade med 1 360 brott (+2 %), samt anmälda våldtäkter som ökade med 623 brott (+8 %). Andra brottstyper inom kategorin minskade, bland annat anmälda brott om sexuellt ofredande, som minskade med 176 brott (−2 %).
  • Under 2019 minskade kategorin stöld- och tillgreppsbrott med 9 080 brott (−2 %). De två brottstyper inom kategorin som minskade mest var fickstöld med 2 930 färre brott (−8 %), samt inbrottsstöld i bostad, fritidshus med mera, som minskade med 2 370 brott (−14 %). Inbrotten i villor och i radhus minskade till 8 670 brott (−13 %) och inbrotten i lägenheter minskade till 5 990 brott (−16 %).

Om statistiken

Ändamålet med statistiken är att ge en bild av nivån och utvecklingen av de händelser som anmälts och registrerats som brott hos de brottsutredande myndigheterna under den redovisade perioden. Statistiken visar således inte hur många brott som faktiskt har begåtts. Statistiken är deskriptiv och ger inga djupgående förklaringar till de förändringar som skett under perioden.

Fakta om publikationen

URN: NBN: SE: BRA-872
© Brottsförebyggande rådet 2020

Enheten för Rättsstatistik

Kundkorg

Summa: