Framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan

Bedömning avseende perioden 2020–2023

I rapporten redovisas prognoser för verksamhetsvolymerna hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Sveriges Domstolar och Kriminalvården.

Bilagor

Sedan 2008 samarbetar Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården, på regeringens uppdrag, med att ta fram prognoser över framtida verksamhetsvolymer. Brottsförebyggande rådet (Brå) är en resurs i arbetet och har bland annat bistått med metod- och kunskapsstöd.

Prognoser för perioden 2019–2022

På fyra års sikt prognostiseras ärenden som redovisas till åklagare (Polismyndigheten) att öka med 9 procent, antalet brottsmisstankar med åtalsbeslut (Åklagarmyndigheten) att öka med 8 procent, antalet brottmål som är avgjorda genom dom (Sveriges Domstolar) att öka med 61 procent och medelantalet klienter i Kriminalvården att öka med 17 procent.

Fakta om publikationen

Författare: Brottsförebyggande rådet, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket, Kriminalvården.
Publikationsår: 2020

ISBN: 978-91-86903-99-2
Beställningsnummer: 7139
Kriminalvården
601 80 Norrköping

urn:nbn:se:bra-884

Kundkorg

Summa: