Politikernas trygghetsundersökning
2019. Teknisk rapport

Denna rapport redogör för de tekniska aspekterna av Politikernas trygghetsundersökning, såsom frågeområden, undersökningens genomförande, möjliga felkällor och resultatens tillförlitlighet.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Politikernas trygghetsundersökning (PTU) är en kartläggning av förtroendevaldas utsatthet för trakasserier, hot och våld, och har genomförts fem gånger. Förutom att ta reda på utsatthetens omfattning och struktur är syftet med undersökningen att undersöka behovet av insatser som kan förhindra eller begränsa utsattheten, fånga upp de händelser som inträffar och förbättra omhändertagandet av de utsatta

Läs huvudrapporten: PTU 2019

Fakta om publikationen

URN:NBN:SE:BRA-866

© Brottsförebyggande rådet 2019
Författare: Anna Frenzel

Kundkorg

Summa: