Nordiska studier om brottslighet bland personer med utländsk och inhemsk bakgrund

En kartläggande litteraturöversikt av publicerad forskning och statistik 2005-2019

Den här promemorian är en kartläggande litteraturöversikt där Brå har sammanställt svenska och nordiska kvantitativa studier som berör skillnader i brottslighet mellan personer med inhemsk bakgrund och personer med bakgrund i andra länder samt studier som behandlar särbehandling inom rättskedjan. 

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Litteraturöversikten bygger på en systematisk genomgång av befintlig litteratur på området från 2005 och framåt. Syftet med översikten är att undersöka omfattningen och karaktären på den forskning och utredningsverksamhet som hittills bedrivits på dessa två områden och att översiktligt sammanfatta resultaten. Genom att systematiskt gå igenom tidigare litteratur kan kunskapsluckor lättare identifieras, vilket i sin tur främjar design och planering av framtida studier.

Fakta om publikationen

© Brottsförebyggande rådet 2019
Författare: Mona Backhans, Petra Sundlöf

URN:NBN: urn:nbn:se:bra-860

Kundkorg

Summa: