Klassificering av brott

Anvisningar och regler. Version 7.2

Här finns anvisningar och regler för hur brott ska kodas av polisen och andra myndigheter inom rättsväsendet som registrerar brott. Den kan också användas av dem som vill analysera statistiken som de registrerade uppgifterna bygger på.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Nytt i version 7.2

  • Ett antal brottskoder har införts gällande Försök, förberedelse och stämpling till mord eller dråp (med eller utan användning av skjutvapen)
  • Brottskoder har tillkommit avseende människorov, olaga frihetsberövande, olaga tvång, olaga förförjelse, olaga hot, olaga integritetsintrång, ofredande, sexuellt övergrepp, oaktsamt sexuellt övergrepp samt sexuellt ofredande.

 

Fakta om publikationen


Version 7.2

URN:NBN:SE:BRA-842

© Brottsförebyggande rådet juli 2019

Kundkorg

Summa: