Kortanalys om brottsutvecklingen

Kortanalysen beskriver utvecklingen för bostadsinbrott, bilstöld och stöld ur eller från fordon, cykelstöld, bedrägeri, hot, personrån och misshandel.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Samtliga brottstyper finns representerade i NTU, som tillsammans med statistiken över anmälda brott utgör de huvudsakliga källorna till denna publikation. Kortanalysen ger en kortfattad och aktuell lägesbild av utvecklingen över tid för de aktuella brottstyperna.

Fakta om publikationen

 

URN: NBN: SE: BRA-848

© Brottsförebyggande rådet 2019
Författare: Jon Lundgren

Kundkorg

Summa: