Dödligt våld i Sverige 1990–2017

Omfattning, utveckling och karaktär

I denna kartläggning beskrivs det dödliga våldets karaktär och utveckling under perioden 1990–2017. Rapporten beskriver även vilket förebyggande arbete som pågår på området, samt hur man kan gå vidare för att förhindra fler fall av dödligt våld.

ISBN: 978-91-88599-13-1
Pris för tryckt rapport 211 SEK inkl. moms
Lägg till

Antalet fall av dödligt våld i Sverige är internationellt sett lågt, men de senaste årens markanta ökning av skjutvapenvåld i den kriminella miljön väcker uppmärksamhet och oro. Samtidigt utgör familjerelaterade fall av dödligt våld en lika stor kategori. Mindre kategorier är exempelvis politiskt motiverat dödligt våld, liksom dödligt våld som begås av psykiskt sjuka personer eller i samband med sexuella övergrepp.

I denna kartläggning beskrivs det dödliga våldet – dess karaktär och utveckling under perioden 1990–2017. Bland annat framkommer det tydligt att kvinnor respektive män drabbas i helt olika sammanhang, utifrån olika motiv och med olika våldsmetoder. Unga män från utsatta miljöer är överrepresenterade bland både offren och gärningspersonerna.

Eftersom dödligt våld utgörs av många olika typer av händelser, behövs olika typer av förebyggande åtgärder. Rapportens avslutande del beskriver vilket arbete som redan pågår på området, och hur man kan gå vidare för att förhindra fler fall av dödligt våld.

Rapporten riktar sig till rättsväsendets olika myndigheter och andra som intresserar sig för brottsutvecklingen.

Fakta om publikationen

ISBN 978-91-88599-13-1
URN:NBN:SE:BRA-830

© Brottsförebyggande rådet 2019
Författare: Jonas Öberg och Klara Hradilova Selin

Kundkorg

Summa: