Kränkande fotografering

En uppföljning av lagens tillämpning

Vilka gärningar anmäls som kränkande fotografering? Hur utreds de? Varför läggs många förundersökningar ner? Hur tillämpas lagen i domstol? Täcker lagen de avsedda klandervärda gärningarna? 

ISBN: 978-91-88599-14-8
Pris för tryckt rapport 211 SEK inkl. moms
Lägg till

Den 1 juli 2013 infördes ett nytt brott i brottsbalken: kränkande fotografering. Den nya lagen kriminaliserar olovlig smygfotografering på platser där man förväntar sig vara i ett fredat utrymme (till exempel toaletter eller omklädningsrum).

Brottsförebyggande rådet (Brå) har på uppdrag av regeringen undersökt hur lagen fungerar i praktiken. Studien bygger på ärenden (anmälningar, förundersökningar och domar) som hanterats under 2016, liksom på intervjuer och kriminalstatistik.

Rapporten visar att de flesta anmälningarna gäller bilder med naket innehåll och att brotten främst riktar sig mot flickor och kvinnor. En annan viktig slutsats är att vissa typer av gärningar är svåra att komma åt med hjälp av lagen på grund av dess utformning, praxis och begränsningar kopplade till IT-forensiska undersökningar.

Fakta om publikationen

ISBN 978-91-88599-14-8
URN:NBN:SE:BRA-831

© Brottsförebyggande rådet 2019
Författare: Katharina Tollin och Anna Gavanas

Kundkorg

Summa: