Handläggningsresultat för brottsmisstankar i brottmålsprocessen 2018

Sammanhållen statistik över utredning och lagföring av brottsmisstankar

Statistiken belyser handläggningen av skäliga brottsmisstankar i rättskedjan – från anmälan av brott och brottsmisstankar till beslut i åtalsfrågan.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

I denna rapport presenterar Brottsförebyggande rådet (Brå) huvudresultaten för en ny statistikprodukt som belyser handläggningen av brott och brottsmisstankar genom brottmålsprocessen, från registrering av brott till beslut i åtalsfrågan. Den nya statistiken är ett konkret resultat av ett tidigare regeringsuppdrag till Brå om att utveckla ny löpande verksamhetsrelevant statistik för uppföljning av rättsväsendets verksamheter, mot bakgrund av den potential som rättsväsendets informationsförsörjning (RIF) innebär.

Statistikprodukten lanserades för första gången 2018, och ambitionen är att den i fortsättningen ska tas fram och publiceras årligen.

Fakta om publikationen

URN:NBN:SE BRA-823

© Brottsförebyggande rådet 2019
Författare: Fredrik Granström

Kundkorg

Summa: