Handlagda brott 2018

Slutlig statistik

Från och med redovisningsåret 2014 publicerar Brå statistik över handlagda brott. Den omfattar samtliga anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet har fattat ett beslut under referensåret som innebär att handläggningen av brottet avslutas.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Det primära ändamålet med statistiken är att ge en övergripande bild av de brottsutredande myndigheternas handläggning av brott och verksamhetsresultat. Statistiken är deskriptiv och ger inga fördjupade förklaringar till ändringar i nivå och struktur över tid.

Fakta om publikationen

URN: NBN: SE: BRA-810
© Brottsförebyggande rådet 2019

Enheten för Rättsstatistik

Kundkorg

Summa: