Anmälda brott 2018

Slutlig statistik

Statistiken över anmälda brott omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visar sig vara annat än brott.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Huvudresultat för 2018

  • Under 2018 anmäldes cirka 1,55 miljoner brott, vilket är 35 700 (+2 %) fler än året innan.
  • Den kategori anmälda brott som ökade mest i antal (+25 %) under 2018 var bedrägeribrott (9 kap. brottsbalken). Den största ökningen inom denna kategori gällde brottstyperna datorbedrägeri respektive utpressning. Den kategori anmälda brott som minskade mest (−9 %) under 2018 var stöld- och tillgreppsbrott (8 kap. brottsbalken). Den största minskningen inom denna kategori gällde fickstölder respektive inbrottsstöld i bostad, fritidshus med mera.
  • Under 2018 anmäldes cirka 291 000 brott mot person (3–7 kap. brottsbalken), vilket är en ökning med 1 procent (+1 790 brott) jämfört med 2017.
  • Under 2018 anmäldes 445 000 stöld- och tillgreppsbrott (8 kap. brottsbalken), vilket innebär en minskning med 9 procent (−41 400 brott) jämfört med året innan.

Om statistiken

Ändamålet med statistiken är att ge en bild av nivån och utvecklingen av de händelser som anmälts och registrerats som brott hos de brottsutredande myndigheterna under den redovisade perioden. Statistiken visar således inte hur många brott som faktiskt har begåtts. Statistiken är deskriptiv och ger inga djupgående förklaringar till de förändringar som skett under perioden.

Fakta om publikationen

URN: NBN: SE: BRA-809
© Brottsförebyggande rådet 2019

Enheten för Rättsstatistik

Kundkorg

Summa: