Påverkas återfall i brott av om påföljden är frihetsberövande eller icke frihetsberövande?

Resultat från en metastudie

En viktig fråga på det kriminalpolitiska området är om frihetsberövande påföljder (som fängelse) oftare följs av återfall i brott än icke frihetsberövande påföljder (som skyddstillsyn). Svaret på den frågan är centralt när man står inför valet mellan mer eller mindre inlåsning.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

För att få fram ett kunskapsbaserat svar anlitade Brå utomstående forskare, som genomförde en systematisk kunskapsöversikt med statistiska metaanalyser, en så kallad metastudie. Studien publicerades på engelska 2014, i rapporten The effects on re-offending of custodial versus non-custodial sanctions.

Det har nu gått några år sedan metastudien gjordes och sedan dess har det publicerats ytterligare studier som kan ha bidragit med viktig kunskap om påföljders effekter på återfall i brott. Men eftersom det inte sedan dess gjorts någon metastudie av samma slag är det trots allt motiverat att presentera 2014 års metastudie i enkel form, vilket ytterligare motiveras av att sådana studier kan vara svåra att ta till sig utan särskild introduktion. Syftet med denna text är således att presentera nämnda metastudie och göra dess resultat begripliga.

Fakta om publikationen

URN:NBN:SE:BRA-820

© Brottsförebyggande rådet 2019
Författare: Erik Grevholm

Kundkorg

Summa: