Den framtida verksamhetsvolymen
i rättskedjan (2019-2022)

Centrala prognoser för perioden 2019–2022

I rapporten redovisas prognoser för verksamhetsvolymerna hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Sveriges Domstolar och Kriminalvården.

Bilagor

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Sedan 2008 samarbetar Polisen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården med att på regeringens uppdrag ta fram prognoser. Brå har i uppdrag att stödja de andra myndigheterna så att analyserna håller hög kvalitet. Arbetsmodellen som tillämpas innebär att myndigheterna samarbetar nära men ansvarar för sina egna prognoser.

Prognoser för åren 2019-2022

På fyra års sikt prognostiseras ärenden som redovisas till åklagare (Polismyndigheten) att öka med 9 procent, antalet brottsmisstankar med åtalsbeslut (Åklagarmyndigheten) att öka med 12 procent, antalet brottmål som är avgjorda genom dom (Sveriges Domstolar) att öka med 15 procent och medelantalet klienter i Kriminalvården att öka med 9 procent.

Fakta om publikationen

Författare: Brottsförebyggande rådet, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket, Kriminalvården.
Publikationsår: 2019

ISBN: 978-91-86903-91-6

Kundkorg

Summa: