Utsatthet för brott

Riskfaktorer vid brott mot enskild person

Denna kortanalys undersöker risken för att utsättas för brott mot enskild person och hur den hänger ihop med socioekonomiska och demografiska förhållanden.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

I samhället finns flera olika aktörer som arbetar brottsförebyggande och som därmed kan tänkas ha nytta av kunskap om brottsutsatthet och olika riskfaktorer. Denna kortanalys undersöker risken för att utsättas för brott mot enskild person och hur den hänger ihop med socioekonomiska och demografiska förhållanden.

Frågeställningar

  • Vilka bakgrundsvariabler har störst betydelse för utsattheten för brott mot enskild person?
  • Finns det skillnader mellan män och kvinnor i risken att utsättas, sett till olika bakgrundsvariabler?

Kortanalysen baseras på statistik från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) och är avgränsad till brott mot enskild person: misshandel, hot, sexualbrott, personrån, fickstöld, försäljningsbedrägeri, kort-/kreditbedrägeri, trakasseri och nätkränkning. I kortanalysen undersöks risken för utsatthet mot olika bakgrundsvariabler, och specifika modeller tas fram, dels för brotten mot enskild person sammantaget, dels separat för de olika brottstyperna.

Fakta om publikationen

URN: NBN: SE: BRA-807

© Brottsförebyggande rådet 2019
Författare: Victor Ståhl

Kundkorg

Summa: