Klassificering av brott

Anvisningar och regler. Version 7.0

Här finns anvisningar och regler för hur brott ska kodas av polisen och andra myndigheter inom rättsväsendet som registrerar brott. Den kan också användas av dem som vill analysera statistiken som de registrerade uppgifterna bygger på.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Nytt i version 7.0

Vid uppdateringen i december 2018 från version 6.1 till version 7.0
har följande förändrats:

Brottskoder som införs

 • Försök till våldtäkt inkl. grov, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit närstående genom parrelation, inomhus (9627)
 • Försök till våldtäkt inkl. grov, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit närstående genom släktskap/familj, inomhus (9628)
 • Försök till våldtäkt inkl. grov, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit bekanta genom annan slags relation, inomhus (9629)
 • Försök till våldtäkt inkl. grov, mot kvinna 18 år eller äldre, obekanta, inomhus (9630)
 • Försök till våldtäkt inkl. grov, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit närstående genom parrelation, utomhus (9631)
 • Försök till våldtäkt inkl. grov, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit närstående genom släktskap/familj, utomhus (9632)
 • Försök till våldtäkt inkl. grov, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit bekanta genom annan slags relation, utomhus (9633)
 • Försök till våldtäkt inkl. grov, mot kvinna 18 år eller äldre, obekanta, utomhus (9634)
 • Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit närstående genom parrelation, inomhus (9635)
 • Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit närstående genom släktskap/familj, inomhus (9636)
 • Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit bekanta genom annan slags relation, inomhus (9637)
 • Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot kvinna 18 år eller äldre, obekanta, inomhus (9638)
 • Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit närstående genom parrelation, utomhus (9639)
 • Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit närstående genom släktskap/familj, utomhus (9640)
 • Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit bekanta genom annan slags relation, utomhus (9641)
 • Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot kvinna 18 år eller äldre, obekanta, utomhus (9642)
 • Försök till våldtäkt inkl. grov, mot man 18 år eller äldre, är eller har varit närstående genom parrelation, inomhus (9643)
 • Försök till våldtäkt inkl. grov, mot man 18 år eller äldre, är eller har varit närstående genom släktskap/familj, inomhus (9644)
 • Försök till våldtäkt inkl. grov, mot man 18 år eller äldre, är eller har varit bekanta genom annan slags relation, inomhus (9645)
 • Försök till våldtäkt inkl. grov, mot man 18 år eller äldre, obekanta, inomhus (9646)
 • Försök till våldtäkt inkl. grov, mot man 18 år eller äldre, är eller har varit närstående genom parrelation, utomhus (9647)
 • Försök till våldtäkt inkl. grov, mot man 18 år eller äldre, är eller har varit närstående genom släktskap/familj, utomhus (9648)
 • Försök till våldtäkt inkl. grov, mot man 18 år eller äldre, är eller har varit bekanta genom annan slags relation, utomhus (9649)
 • Försök till våldtäkt inkl. grov, mot man 18 år eller äldre, obekanta, utomhus (9650)
 • Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot man 18 år eller äldre, är eller har varit närstående genom parrelation, inomhus (9651)
 • Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot man 18 år eller äldre, är eller har varit närstående genom släktskap/familj, inomhus (9652)
 • Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot man 18 år eller äldre, är eller har varit bekanta genom annan slags relation, inomhus (9653)
 • Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot man 18 år eller äldre, obekanta, inomhus (9654)
 • Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot man 18 år eller äldre, är eller har varit närstående genom parrelation, utomhus (9655)
 • Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot man 18 år eller äldre, är eller har varit närstående genom släktskap/familj, utomhus (9656)
 • Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot man 18 år eller äldre, är eller har varit bekanta genom annan slags relation, utomhus (9657)
 • Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot man 18 år eller äldre, obekanta, utomhus (9658)
 • Oaktsam våldtäkt, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit närstående genom parrelation, utomhus (9659)
 • Oaktsam våldtäkt, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit närstående genom släktskap/familj, utomhus (9660)
 • Oaktsam våldtäkt, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit bekanta genom annan slags relation, utomhus (9661)
 • Oaktsam våldtäkt, mot kvinna 18 år eller äldre, obekanta, utomhus (9662)
 • Oaktsam våldtäkt, mot man 18 år eller äldre, är eller har varit närstående genom parrelation, utomhus (9663)
 • Oaktsam våldtäkt, mot man 18 år eller äldre, är eller har varit närstående genom släktskap/familj, utomhus (9664)
 • Oaktsam våldtäkt, mot man 18 år eller äldre, är eller har varit bekanta genom annan slags relation, utomhus (9665)
 • Oaktsam våldtäkt, mot man 18 år eller äldre, obekanta, utomhus (9666)
 • Oaktsam våldtäkt, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit närstående genom parrelation, inomhus (9667)
 • Oaktsam våldtäkt, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit närstående genom släktskap/familj, inomhus (9668)
 • Oaktsam våldtäkt, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit bekanta genom annan slags relation, inomhus (9669)
 • Oaktsam våldtäkt, mot kvinna 18 år eller äldre, obekanta, inomhus (9670)
 • Oaktsam våldtäkt, mot man 18 år eller äldre, är eller har varit närstående genom parrelation, inomhus (9671)
 • Oaktsam våldtäkt, mot man 18 år eller äldre, är eller har varit närstående genom släktskap/familj, inomhus (9672)
 • Oaktsam våldtäkt, mot man 18 år eller äldre, är eller har varit bekanta genom annan slags relation, inomhus (9673)
 • Oaktsam våldtäkt, mot man 18 år eller äldre, obekanta, inomhus (9674)

 • Grov fridskränkning, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit närstående genom parrelation (9401)
 • Grov fridskränkning, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit närstående genom släktskap/familj (9402)
 • Grov fridskränkning, mot man 18 år eller äldre, är eller har varit närstående genom parrelation (9403)
 • Grov fridskränkning, mot man 18 år eller äldre, är eller har varit närstående genom släktskap/familj (9404)

 • Misshandel, ej grov, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit närstående genom släktskap/familj, utomhus (9373)
 • Misshandel, ej grov, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit bekanta genom annan slags relation, utomhus (9374)
 • Misshandel, grov, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit närstående genom släktskap/familj, utomhus (9375)
 • Misshandel, grov, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit bekanta genom annan slags relation, utomhus (9376)
 • Misshandel, ej grov, mot man 18 år eller äldre, är eller har varit närstående genom släktskap/familj, utomhus (9377)
 • Misshandel, ej grov, mot man 18 år eller äldre, är eller har varit bekanta genom annan slags relation, utomhus (9378)
 • Misshandel, grov, mot man 18 år eller äldre, är eller har varit närstående genom släktskap/familj, utomhus (9379)
 • Misshandel, grov, mot man 18 år eller äldre, är eller har varit bekanta genom annan slags relation, utomhus (9380)
 • Misshandel, ej grov, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit närstående genom släktskap/familj, inomhus (9381)
 • Misshandel, ej grov, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit bekanta genom annan slags relation, inomhus (9382)
 • Misshandel, grov, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit närstående genom släktskap/familj, inomhus (9383)
 • Misshandel, grov, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit bekanta genom annan slags relation, inomhus (9384)
 • Misshandel, ej grov, mot man 18 år eller äldre, är eller har varit närstående genom släktskap/familj, inomhus (9385)
 • Misshandel, ej grov, mot man 18 år eller äldre, är eller har varit bekanta genom annan slags relation, inomhus (9386)
 • Misshandel, grov, mot man 18 år eller äldre, är eller har varit närstående genom släktskap/familj, inomhus (9387)
 • Misshandel, grov, mot man 18 år eller äldre, är eller har varit bekanta genom annan slags relation, inomhus (9388)

 • Miljöbalken, otillåten hantering av en invasiv främmande art (8020)

 • Olovlig spelverksamhet inkl. grovt (4082)
 • Främjande av olovligt spel inkl. grovt (4083)
 • Spelfusk inkl. grovt (4084)
 • Överträdelse av kontaktförbud med elektronisk övervakning (4085)
 • Överträdelse av kontaktförbud (4086)

 • Folkbokföringslagen, folkbokföringsbrott inkl. grovt (5083)

 • Romansbedrägeri, bedrägeri genom social manipulation, internationell anknytning, mot äldre/funktionsnedsatt (0942)
 • Romansbedrägeri, bedrägeri genom social manipulation, ej internationell anknytning, mot äldre/funktionsnedsatt (0943)
 • Romansbedrägeri, bedrägeri genom social manipulation, internationell anknytning, ej mot äldre/funktionsnedsatt (0944)
 • Romansbedrägeri, bedrägeri genom social manipulation, ej internationell anknytning, ej mot äldre/funktionsnedsatt (0945)
 • Investeringsbedrägeri, bedrägeri genom social manipulation, internationell anknytning, mot äldre/funktionsnedsatt (0946)
 • Investeringsbedrägeri, bedrägeri genom social manipulation, ej internationell anknytning, mot äldre/funktionsnedsatt (0947)
 • Investeringsbedrägeri, bedrägeri genom social manipulation, internationell anknytning, ej mot äldre/funktionsnedsatt (0948)
 • Investeringsbedrägeri, bedrägeri genom social manipulation, ej internationell anknytning, ej mot äldre/funktionsnedsatt (0949)
 • Befogenhetsbedrägeri, bedrägeri genom social manipulation, internationell anknytning, mot äldre/funktionsnedsatt (0950)
 • Befogenhetsbedrägeri, bedrägeri genom social manipulation, ej internationell anknytning, mot äldre/funktionsnedsatt (0951)
 • Befogenhetsbedrägeri, bedrägeri genom social manipulation, internationell anknytning, ej mot äldre/funktionsnedsatt (0952)
 • Befogenhetsbedrägeri, bedrägeri genom social manipulation, ej internationell anknytning, ej mot äldre/funktionsnedsatt (0953)
 • Bedrägeri genom social manipulation, av annan typ, internationell anknytning, mot äldre/funktionsnedsatt (0954)
 • Bedrägeri genom social manipulation, av annan typ, ej internationell anknytning, mot äldre/funktionsnedsatt (0955)
 • Bedrägeri genom social manipulation, av annan typ, internationell anknytning, ej mot äldre/funktionsnedsatt (0956)
 • Bedrägeri genom social manipulation, av annan typ, ej internationell anknytning, ej mot äldre/funktionsnedsatt (0957)
 • Identitetsbedrägeri, köp, internationell anknytning, mot äldre/funktionsnedsatt (0958)
 • Identitetsbedrägeri, köp, ej internationell anknytning, mot äldre/funktionsnedsatt (0959)
 • Identitetsbedrägeri, köp, internationell anknytning, ej mot äldre/funktionsnedsatt (0960)
 • Identitetsbedrägeri, köp, ej internationell anknytning, ej mot äldre/funktionsnedsatt (0961)
 • Identitetsbedrägeri, lån, internationell anknytning, mot äldre/funktionsnedsatt (0962)
 • Identitetsbedrägeri, lån, ej internationell anknytning, mot äldre/funktionsnedsatt (0963)
 • Identitetsbedrägeri, lån, internationell anknytning, ej mot äldre/funktionsnedsatt (0964)
 • Identitetsbedrägeri, lån, ej internationell anknytning, ej mot äldre/funktionsnedsatt (0965)
 • Identitetsbedrägeri, av annan typ, internationell anknytning, mot äldre/funktionsnedsatt (0966)
 • Identitetsbedrägeri, av annan typ, ej internationell anknytning, mot äldre/funktionsnedsatt (0967)
 • Identitetsbedrägeri, av annan typ, internationell anknytning, ej mot äldre/funktionsnedsatt (0968)
 • Identitetsbedrägeri, av annan typ, ej internationell anknytning, ej mot äldre/funktionsnedsatt (0969)
 • Fakturabedrägeri, med kontakt, internationell anknytning, mot äldre/funktionsnedsatt (0970)
 • Fakturabedrägeri, med kontakt, ej internationell anknytning, mot äldre/funktionsnedsatt (0971)
 • Fakturabedrägeri, med kontakt, internationell anknytning, ej mot äldre/funktionsnedsatt (0972)
 • Fakturabedrägeri, med kontakt, ej internationell anknytning, ej mot äldre/funktionsnedsatt (0973)
 • Fakturabedrägeri, utan kontakt, internationell anknytning, mot äldre/funktionsnedsatt (0974)
 • Fakturabedrägeri, utan kontakt, ej internationell anknytning, mot äldre/funktionsnedsatt (0975)
 • Fakturabedrägeri, utan kontakt, internationell anknytning, ej mot äldre/funktionsnedsatt (0976)
 • Fakturabedrägeri, utan kontakt, ej internationell anknytning, ej mot äldre/funktionsnedsatt (0977)
 • Kortbedrägeri, med fysiskt kort, internationell anknytning, mot äldre/funktionsnedsatt (0978)
 • Kortbedrägeri, med fysiskt kort, ej internationell anknytning, mot äldre/funktionsnedsatt (0979)
 • Kortbedrägeri, med fysiskt kort, internationell anknytning, ej mot äldre/funktionsnedsatt (0980)
 • Kortbedrägeri, med fysiskt kort, ej internationell anknytning, ej mot äldre/funktionsnedsatt (0981)
 • Kortbedrägeri, utan fysiskt kort, internationell anknytning (0982)
 • Kortbedrägeri, utan fysiskt kort, ej internationell anknytning (0983)
 • Annonsbedrägeri, internationell anknytning, mot äldre/funktionsnedsatt (0984)
 • Annonsbedrägeri, ej internationell anknytning, mot äldre/funktionsnedsatt (0985)
 • Annonsbedrägeri, internationell anknytning, ej mot äldre/funktionsnedsatt (0986)
 • Annonsbedrägeri, ej internationell anknytning, ej mot äldre/funktionsnedsatt (0987)
 • Försäkringsbedrägeri (0988)
 • Snyltningsbrott (0989)
 • Grovt fordringsbedrägeri, internationell anknytning (0990)
 • Grovt fordringsbedrägeri, ej internationell anknytning (0991)
 • Övrigt bedrägeri, internationell anknytning, mot äldre/funktionsnedsatt (0992)
 • Övrigt bedrägeri, ej internationell anknytning, mot äldre/funktionsnedsatt (0993)
 • Övrigt bedrägeri, internationell anknytning, ej mot äldre/funktionsnedsatt (0994)
 • Övrigt bedrägeri, ej internationell anknytning, ej mot äldre/funktionsnedsatt (0995)


Brottskoder som utgår

 • Grov fridskränkning mot kvinna 18 år eller äldre (0424)
 • Grov fridskränkning mot man 18 år eller äldre (0425)
 • Försök till våldtäkt inkl. grov, mot kvinna 18 år eller äldre, utomhus (0648)
 • Försök till våldtäkt inkl. grov, mot kvinna 18 år eller äldre, inomhus (0649)
 • Försök till våldtäkt inkl. grov, mot man 18 år eller äldre, utomhus (0650)
 • Försök till våldtäkt inkl. grov, mot man 18 år eller äldre, inomhus (0651)
 • Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot kvinna 18 år eller äldre, utomhus (0660)
 • Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot kvinna 18 år eller äldre, inomhus (0661)
 • Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot man 18 år eller äldre, utomhus (0662)
 • Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot man 18 år eller äldre, inomhus (0663)
 • Misshandel, ej grov, mot kvinna 18 år eller äldre, bekant med offret, annan slags relation eller bekantskap, utomhus (9358)
 • Misshandel, grov, mot kvinna 18 år eller äldre, bekant med offret, annan slags relation eller bekantskap, utomhus (9360)
 • Misshandel, ej grov, mot man 18 år eller äldre, bekant med offret, annan slags relation eller bekantskap, utomhus (9362)
 • Misshandel, grov, mot man 18 år eller äldre, bekant med offret, annan slags relation eller bekantskap, utomhus (9364)
 • Misshandel, ej grov, mot kvinna 18 år eller äldre, bekant med offret, annan slags relation eller bekantskap, inomhus (9366)
 • Misshandel, grov, mot kvinna 18 år eller äldre, bekant med offret, annan slags relation eller bekantskap, inomhus (9368)
 • Misshandel, ej grov, mot man 18 år eller äldre, bekant med offret, annan slags relation eller bekantskap, inomhus (9370)
 • Misshandel, grov, mot man 18 år eller äldre, bekant med offret, annan slags relation eller bekantskap, inomhus (9372)

 • Oaktsam våldtäkt, mot kvinna 18 år eller äldre, utomhus (9611)
 • Oaktsam våldtäkt, mot kvinna 18 år eller äldre, inomhus (9612)
 • Oaktsam våldtäkt, mot man 18 år eller äldre, utomhus (9613)
 • Oaktsam våldtäkt, mot man 18 år eller äldre, inomhus (9614)

 • Bedrägeri, datorbedrägeri (0901)
 • Bedrägeri, automatmissbruk (0902)
 • Bedrägeri, mot hotell, restaurang, taxi, buss, tåg, spårvagn etc. (0903)
 • Bedrägeri, med kontokort (0904)
 • Bedrägeri, mot funktionsnedsatt (0905)
 • Bedrägeri, övrigt bedrägeri (0906)
 • Bedrägeri med hjälp av faktura, falska fakturor eller blufffakturor (0912)
 • Bedrägeri med hjälp av internet (0913)
 • Bedrägeri mot EU:s finansiella intressen (0914)
 • Bedrägeri, annat checkbedrägeri, ej överskridit konto (0922)
 • Bedrägeri, mot försäkringsbolag (0929)
 • Bedrägeri, överskridit eget konto, check- och personkonto (0932)
 • Investeringsbedrägeri (0935)

 • Överträdelse av kontaktförbud (4021)

 

Övriga förändringar

Ändrad lydelse för ”nära relations”-misshandelskoder. Från: ”bekant med offret, är eller har varit gift, sambo, särbo, flickvän/pojkvän eller har gemensamma barn” Till: ”är eller har varit närstående genom parrelation”.

Ändrad lydelse för brottskod 7020: Från: Ta emot utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet Till: Ta del av utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet.

Ändrad lydelse för brottskod 7021: Från: Resa i avsikt att begå eller förbereda alternativt ge eller ta emot utbildning avseende terroristbrott eller annan särskilt allvarlig brottslighet Till: Resa i avsikt att begå, förbereda m.m. alternativt ge eller ta del av utbildning avseende terroristbrott eller annan särskilt allvarlig brottslighet.

Ändrad lydelse för brottskod 7024: Från: Insamling m.m. av medel för finansiering av resa i avsikt att begå eller förbereda alternativt resa i avsikt att ge eller ta emot utbildning avseende terroristbrott Till: Insamling m.m. av medel för finansiering av offentlig uppmaning, rekrytering, utbildning eller resa i avsikt att begå eller annars medverka till terroristbrott.

Ändring i definition, exempel samt kommentar för vapenbrott. Ta bort exempel 3 under Brott mot vapenlagen och knivlagen. Addera skrivning ”Avser ej innehav av ammunition, som kodas som Annat brott mot vapenlagen (4081)” Addera kommentar om bedömning av om brottet är grovt.

Fakta om publikationen


Version 7.0

URN:NBN:SE:BRA-800

© Brottsförebyggande rådet december 2018

Kundkorg

Summa: