Fungerar kamerabevakning brottsförebyggande?

Resultat från en metastudie samt reflektioner om metoder och resultat

Kamerabevakning är en uppmärksammad metod för att förebygga brott, och det har gjorts många studier runt om i världen om dess effekter. Brå har låtit göra en metastudie, baserad på den starkaste forskningen på området, världen över, som sammanställt de sammantagna effekterna.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Kamerabevakning är en uppmärksammad metod för att förebygga brott, och det har gjorts många studier runt om i världen om dess effekter. Studierna har gällt olika tillämpningsformer och har genomförts med olika undersökningsmetoder, vilket gör det svårt att få en samlad resultatbild.

Brå har därför låtit göra en metastudie, baserad på den starkaste forskningen på området, världen över, som sammanställt de sammantagna effekterna. Rapporten, som publicerades 2018, heter CCTV and Crime Prevention. A new Systematic Review and Meta-Analysis. Denna skrift sammanfattar resultaten från metastudien, som ger en användbar resultatöverblick men som kan vara svåra att ta till sig utan introduktion och vägledning. Skriften innehåller också reflektioner över forskningsunderlaget och metastudiens metoder och resultat.

Skriften är tänkt att vara användbar vid beredning inför beslut om huruvida kamerabevakning ska användas, och andra sammanhang där det finns behov av fördjupad information om vad forskningen säger om bevakningens brottsförebyggande effekter.

Fakta om publikationen

URN:NBN:SE:BRA-804

© Brottsförebyggande rådet 2018
Författare: Erik Grevholm

Kundkorg

Summa: