Effekter av straffskärpningen för fridskränkningsbrott

Brå har fått i uppgift att analysera hur strafftiderna för grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning har utvecklats mot bakgrund av en straffskärpning som trädde i kraft 1 juli 2013.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Slutsatser från studien

  • Lagändringen tycks inte haft någon större påverkan på fördelningen av de olika typerna av huvudpåföljd som förekommer i lagföringarna för de aktuella brottstyperna. En viss ökning kan dock observeras för andelen lagförda som dömdes till fängelse, en andel som var relativt hög redan före lagändringen.
  • Den andel av de fängelsedömda som fått minst nio månaders fängelse, har som förväntat ökat kraftigt efter straffskärpningen.
  • Strafftiderna för den majoritet av de lagförda gärningspersonerna som dömts till påföljden fängelse har påverkats på så vis att strafftiden i regel blivit längre efter straffskärpningen. Resultatet får anses ligga i linje med intentionerna bakom lagändringen.

Fakta om publikationen

URN:NBN:SE:BRA-794

© Brottsförebyggande rådet 2018
Författare: Jonas Ring

Kundkorg

Summa: