Handlagda brott första halvåret 2018

Preliminär statistik för första halvåret 2018

Huvudresultaten för statistiken över handlagda brott under första halvåret 2018. Den omfattar samtliga anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet har fattat ett beslut som innebär att handläggningen av brottet avslutas.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Statistiken över handlagda brott redovisas efter två övergripande indelningar. Dels efter om utredning har bedrivits för brotten eller om brotten har direktavskrivits, dels efter om minst en skäligen misstänkt person har varit registrerad för brotten eller ej. Vidare redovisas brotten efter typ av beslut; personuppklarade brott, förundersökningsbegränsade brott och övriga handlagda brott. Utöver det redovisas två beräknade mått; lagföringsprocent och personuppklaringsprocent.

Fakta om publikationen

URN: NBN: SE: BRA-789

© Brottsförebyggande rådet 2018
Enheten för rättsstatistik

Kundkorg

Summa: