Yrkesrelaterad utsatthet för brott

Utsatthet för brott mot person är ett allvarligt arbetsmiljöproblem. För att kunna förebygga brott mot person i arbetslivet är det viktigt att känna till i vilka sammanhang brotten sker och vilka som löper störst risk att drabbas. Denna kortanalys syfte är därför att beskriva karaktären och utvecklingen av olika brott mot person (hot, misshandel, trakasserier, rån, sexualbrott) som sker med anledning av yrket. Huvudkälla för publikationen är Nationella trygghetsundersökningen (NTU).

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Kortanalysen besvarar följande frågeställningar:

  • Vilka drabbas oftast av yrkesrelaterade brott mot person?
  • Under vilka omständigheter begås de yrkesrelaterade brotten?
  • Hur ofta leder yrkesrelaterade brott till polisanmälan respektive stöd och hjälp från arbetsgivaren?
  • Hur utvecklades utsattheten för yrkesrelaterade brott 2005–2016?

Fakta om publikationen

URN: NBN: SE: BRA-765
Kortanalys: 3/2018

© Brottsförebyggande rådet 2018
Författare: Elisabeth Nordén

Kundkorg

Summa: