Narkotikaanvändning och misstankar om eget bruk bland ungdomar i Stockholm

Narkotikabrott i form av eget bruk är ett typiskt så kallat spanings- och ingripandebrott. Detta innebär att antalet personer som varje år misstänks för eget bruk i första hand speglar polisens resurser och prioriteringar, snarare än det faktiska bruket. I den här kortanalysen jämförs ungdomar som misstänkts för eget bruk med ungdomar som i självdeklarationsundersökningar uppgett bruk av narkotika.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Kortanalysen besvarar följande frågeställningar:

  • Hur förhåller sig andelen ungdomar med självdeklarerat bruk av narkotika till andelen ungdomar som misstänkts för eget bruk, i en jämförelse mellan olika kommuner i Stockholms län och mellan stadsdelsområden i Stockholms stad?
  • Finns det några könsskillnader?
  • Har ungdomar som misstänkts för eget bruk av narkotika samma bakgrund som ungdomar som uppger eget bruk av narkotika?
  • Vilka åklagarbeslut leder misstankarna till, och finns det skillnader mellan olika grupper i sannolikheten för att en misstanke leder till personuppklaring?
  • I vilka situationer uppstår misstanke om eget bruk bland ungdomar?

Fakta om publikationen

URN: NBN: SE: BRA-763
Kortanalys: 2/2018

© Brottsförebyggande rådet 2018
Författare: Jon Lundgren

Kundkorg

Summa: