Nationella trygghetsundersökningen
2017 – Teknisk rapport

Denna rapport innehåller den generella tekniska beskrivningen av undersökningen. För årsspecifik teknisk information hänvisas till de tekniska bilagorna för respektive års undersökning. För undersökningens resultat hänvisas till huvudrapporten.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

I denna rapport redogörs utförligt för de tekniska aspekterna av Nationella trygghetsundersökningen 2017 (NTU) och Nationella trygghetsundersökningen 2006-2007 – regionala resultat (NTU Lokal).

NTU:s innehåll är omfattande och täcker in både känsliga frågor om utsatthet för brott och komplexa fenomen som otrygghet och förtroende, vilket ställer särskilda krav på undersökningens utförande. I rapporten redogörs för metodskillnader mellan de två undersökningarna, frågeformulärens uppbyggnad, undersökningarnas genomförande och möjliga felkällor samt vad som gjorts för att minimera effekterna av dessa. Målgrupp för den tekniska rapporten är läsare med specialintresse för de metodologiska aspekterna av undersökningen.

Fakta om publikationen

Redaktör: Sofie Ahlin
© Brottsförebyggande rådet 2018

ISSN 1100-6676
URN:NBN:SE:BRA-743

Kundkorg

Summa: