Personuppklaring i relation till förändrad brottsstruktur

Den här kortanalysen undersöker hur personuppklaringsprocenten har utvecklats under perioden 2001–2016 och hur mycket den skiljer sig åt mellan olika brottskategorier.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Kortanalysens syfte är att studera den totala uppklaringen av brott och hur den har påverkats av sammansättningen beträffande olika brottskategorier av anmälda brott. I analysen prövas personuppklaringsprocenten genom att sammansättningen av anmälda brott konstanthålls, det vill säga att sammansättningen av anmälda brott ett givet år hålls oförändrad genom hela den undersökta perioden, vilket bättre tar hänsyn till förutsättningarna att klara upp brott.

Genom att konstanthålla sammansättningen kontrollerar man dels för en förändrad sammansättning av de anmälda brotten, dels för polisens aktivitet mot brott.

Fakta om publikationen

URN: NBN: SE: BRA-751
Kortanalys: 1/2018

© Brottsförebyggand rådet 2018
Författare: Victor Ståhl, Sofia Axell

Kundkorg

Summa: