Nationella trygghetsundersökningen 2017

Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Nationella trygghetsundersökningen (NTU) är en årligen återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning. Underlaget utgörs av knappt 12 000 personer som genom telefonintervjuer och via enkäter svarat på frågor om utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Nationella trygghetsundersökningen (NTU) är en årligen återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning. Underlaget utgörs av knappt 12 000 personer som genom telefonintervjuer och via enkäter svarat på frågor om utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.

Undersökningen belyser frågeställningar som Vilka grupper är mest utsatta för olika typer av brott? Är man olika trygg beroende på om man bor i en storstad eller på landsbygden? Ökar eller minskar svenska folkets förtroende för polisen?

Parallellt med den reguljära NTU har Brå under 2017 genomfört ytterligare en undersökning, NTU Lokal. I den här publikationen redovisas resultaten från denna nya undersökning, tillsammans med resultaten från årets reguljära NTU, som också jämförs med resultaten från tidigare års reguljära NTU.

Fakta om publikationen

ISBN 978-91-87335-92-1
URN:NBN:SE:BRA-742

© Brottsförebyggande rådet 2018
Författare: Maria Söderström, Sofie Ahlin, Sara Westerberg och Åsa Irlander Strid.

Kundkorg

Summa: