Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen 2017

Om otrygghet, oro för brott och förtroende för rättsväsendet

Här är en sammanfattning av resultaten för de mest centrala indikatorerna från den kommande rapporten NTU 2017.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Sedan 2006 har Brå årligen genomfört Nationella trygghetsundersökningen (NTU) vars syfte är att undersöka människors utsatthet för brott, upplevelse av oro och otrygghet och förtroende för rättsväsendet samt brottsoffers erfarenheter av kontakter med rättsväsendet. De första resultaten från NTU 2017, om utsatthet för brott, publicerades i en delrapport i mitten av november 2017. Resterande resultat publiceras i årsrapporten för NTU den 29 januari 2018.

Eftersom flera myndigheter inom rättsväsendet använder NTU i sina årsedovisningar, publicerar Brå här en sammanfattning av resultaten för de mest centrala indikatorerna från den kommande rapporten ett par veckor i förväg.

Fakta om publikationen

Författare: Maria Söderström, Sofie Ahlin och Åsa Irlander Strid
© Brottsförebyggande rådet 2018

URN:NBN:SE:BRA-747

Kundkorg

Summa: