Utslussning från anstalt

En uppföljning av Kriminalvårdens arbete med de särskilda utslussningsåtgärderna

Denna rapport följer upp Kriminalvårdens särskilda utslussningsåtgärder: frigång, vårdvistelse, halvvägshus och utökad frigång.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Övergången från anstalt till frihet är ofta en kritisk period då många av Kriminalvårdens klienter återfaller i brott. För att underlätta denna övergång, och därmed minska risken för att en klient begår brott, kan Kriminalvården bevilja att klienten får ta del av en särskild utslussningsåtgärd. Det finns fyra sådana åtgärder: frigång, vårdvistelse, halvvägshus och utökad frigång.

Brå har fått i uppdrag av regeringen att följa upp Kriminalvårdens arbete med utslussning. Uppdraget innebär att Brå ska kartlägga utslussningsarbetets omfattning och karaktär, bedöma hur arbetet utvecklas samt redovisa eventuella hinder för ett välfungerande och kunskapsbaserat arbetssätt. Rapporten kan vara av intresse för beslutsfattare och andra som arbetar inom Kriminalvården.

Fakta om publikationen

ISSN 1100-6676
URN:NBN:SE:BRA-739

Rapport 2017:15

© Brottsförebyggande rådet 2017
Författare: Stina Holmberg, Johanna Kindgren och Linnea Littmann

Kundkorg

Summa: