Politikernas trygghetsundersökning 2017 - Teknisk rapport

Rapporten Politikernas trygghetsundersökning 2017 kompletteras med denna rapport, som redogör för de tekniska aspekterna av undersökningen, såsom frågeområden, undersökningens genomförande, möjliga felkällor och resultatens tillförlitlighet.

Denna publikation finns endast för nedladdning

Målgrupp för den tekniska rapporten är läsare med specialintresse för de metodologiska aspekterna av undersökningen.

Fakta om publikationen

ISSN 1100-6676
URN:NBN:SE:BRA-729
© Brottsförebyggande rådet 2017
Författare: Anna Frenzel

Kundkorg

Summa: