Enhetligt dömande i tingsrätter

En statistisk analys av andelen fängelsedomar

Denna kortanalys studerar i vilken utsträckning tingsrätterna dömer till fängelse. Hur påverkar de faktorer som domstolar ska beakta – exempelvis brottslighetens allvarlighet och omfattning, tidigare brottslighet, gärningspersonens ålder och liknande? Döms kvinnor till fängelse i samma utsträckning som män?

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Under perioden 2010–2015 avkunnades totalt närmare 405 000 domar i brottmål i landets totalt 48 tingsrätter. Fängelse utdömdes i en dryg sjättedel (17,5 procent) av domarna. I denna kortanalys analyseras andelen domar med fängelse som påföljd (fängelseandelen) bland landets olika tingsrätter. Särskilda analyser görs också för brottstyperna grovt rattfylleri och rattfylleri av normalgraden.

Den övergripande frågan som studeras i kortanalysen är om tingsrätterna i landet dömer till fängelse i samma utsträckning, när hänsyn tagits till olika faktorer som en domstol har att beakta i dömandet, exempelvis brottslighetens allvarlighet och omfattning, tidigare brottslighet, gärningspersonens ålder och liknande.

En ytterligare fråga som studeras är om kvinnor döms till fängelse i samma utsträckning som män.

Fakta om publikationen

URN: NBN: SE: BRA-725

Kortanalys: 3/2017

© Brottsförebyggande rådet 2017
Författare: Jonas Öberg

Kundkorg

Summa: