It-inslag i brottsligheten
och rättsväsendets förmåga
att hantera dem (kortversion)

Kortversion av rapport 2016:17

Den snabba tekniska utvecklingen och det ökande användandet av internet, datorer och mobilteknologi har dramatiskt förändrat vårt moderna samhälle. Digitaliseringen underlättar på många sätt människors vardag, men den innebär också att it-inslagen i brottsligheten ökar, vilket medför nya utmaningar för rättsväsendet.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Den här skriften är en kortversion av rapporten It-inslag i brottsligheten och rättsväsendets förmåga att hantera dem, som utkom 2016 (rapport 2016:17). I denna kortversion presenteras dess övergripande slutsatser samt Brås förslag på hur de brottsutredande myndigheterna kan gå tillväga för att höja it-kompetensen och öka kapaciteten inom den it-forensiska verksamheten. Dessutom tillkommer ett nytt kapitel om de åtgärder som Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten vidtagit sedan rapporten skrevs.

I första hand vänder sig skriften till beslutsfattare och verksamhetsutvecklare inom Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten.

Fakta om publikationen

Publikationsår: 2017

Kortversion av rapport 2016:17
ISBN: 978-91-87335-86-0
URN:NBN:SE:BRA-717
ISSN: 1100-6676

Kundkorg

Summa: