Kærestevold...

Finland, Sverige og Danmark

Kærestevold är det danska ordet för våld i nära relationer. I denna gemensamma rapport från de brottsförebyggande råden i Finland, Sverige och Danmark ges en översikt över insatser som har gjorts för att förebygga våld i nära relationer och/eller ge stöd åt brottsoffer och gärningspersoner.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Våld i nära relationer är ett problem som återfinns i alla de nordiska länderna och utöver de direkta konsekvenserna av att vara utsatt för våld, finns det också ett samband mellan att som ung ha blivit utsatt för våld i en nära relation och risken för att senare åter hamna i en relation där det förekommer våld. Från ett brottsförebyggande perspektiv är det därför viktigt att förebygga våld i nära relationer, eftersom det på både kort och lång sikt kan ha stor betydelse för både brottsoffer och gärningspersoner.

De nordiska länderna har såpass mycket gemensamt att det finns goda förutsättningar att överföra framgångsrika insatser från ett land till ett annat. Denna rapport försöker beskriva hur man arbetar med problematiken med våld i nära relationer i Sverige, Danmark och Finland.

Fakta om publikationen

Publikationsår: 2017

ISBN: 978-87-92966-48-3
URN: NBN: SE: BRA-715

 

Kundkorg

Summa: