Misstänkta personer 2016

Slutlig statistik

Statistiken över misstänkta personer omfattar straffmyndiga personer som har blivit
misstänkta för brott av polis, åklagare eller annan brottsutredande myndighet och där
misstanken graderats som skäligen misstänkt eller starkare.

Denna publikation finns endast för nedladdning

Syftet med statistiken är att redovisa antalet, strukturen och utvecklingen för de personer som misstänks för brott. Statistiken är deskriptiv och ger inga djupgående förklaringar till de förändringar som skett under redovisningsperioden. Statistikens ändamål är att tillhandahålla en bild av de misstänkta personerna som kan användas för insyn i, granskning och uppföljning av de brottsutredande myndigheternas verksamheter samt som underlag för utredningsverksamhet och forskning

Se även Statistiken över misstänkta personer

Fakta om publikationen


URN: NBN: SE: BRA-707
© Brottsförebyggande rådet 2017

Enheten för Rättsstatistik

Kundkorg

Summa: