Handlagda brott 2016

Slutlig statistik

Från och med redovisningsåret 2014 publicerar Brå statistik över handlagda brott. Den omfattar samtliga anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet har fattat ett beslut som innebär att handläggningen av brottet avslutas. Det primära ändamålet med statistiken är att ge en övergripande bild av de brottsutredande myndigheternas handläggning av brott och verksamhetsresultat.

Denna publikation finns endast för nedladdning

Statistiken över handlagda brott redovisar från och med 2014 samtliga anmälda brot där ett beslut som innebär att handläggningen av brottet avslutas har fattats under redovisningsåret. I den tidigare statistiken över uppklarade brott redovisades endast en delmängd av de anmälda brotten där beslut fattats. Utvidgningen av populationen innebär att den nya statistiken ger en mer heltäckande bild av de brottsutredande myndigheternas handläggning av brott, jämfört med den tidigare redovisningen.

Fakta om publikationen


URN: NBN: SE: BRA-705
© Brottsförebyggande rådet 2017

Enheten för Rättsstatistik

Kundkorg

Summa: