Att förebygga och hantera påverkansförsök

En handbok

Många tjänstemän har någon gång upplevt att någon försökt få dem att fatta felaktiga beslut eller avstå från att ingripa eller genomföra kontroller. Denna handbok presenterar åtgärder för hur organisationer kan förebygga påverkan, hantera de försök till korruption och andra påverkansförsök som ändå inträffar och rusta tjänstemännen för att stå emot dessa.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

I handboken presenteras olika metoder som kan användas i arbetet för en god arbetsmiljö med tanke på denna typ av händelser. Dessutom innehåller den utsatta tjänstemäns erfarenheter som kan ge inspiration för säkerhetsarbetet.

Handboken består av två delar. Den första berör åtgärder på strategisk nivå och riktar sig framför allt till högre ledning, närmaste chef, personal- och säkerhetsfunktioner. Den andra delen handlar om den operativa nivån och är skriven för drabbade tjänstemän såväl som chefer, personal- och säkerhetsfunktioner. Denna del utgår från några vanliga former av trakasserier, hot, skadegörelse, våld och korruptionsförsök.

Detta är en uppföljning till handboken Motverka otillåten påverkan (Brå 2009) och bygger på resultaten från rapporten Otillåten påverkan mot myndighetspersoner (Brå 2016:13).

Snacka om brott

Hör projektledaren berätta om rapporten i Brås poddsändning.

Fakta om publikationen

© Brottsförebyggande rådet 2017
Författare: Anna Jonsson, Karolina Hurve och Johanna Skinnari

ISBN: 978-91-87335-84-6
URN:NBN:SE:BRA-701

Kundkorg

Summa: