Den framtida verksamhetsvolymen
i rättskedjan (2017-2020)

Centrala prognoser för perioden 2017—2020

I rapporten redovisas prognoser för verksamhetsvolymerna hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Sveriges Domstolar och Kriminalvården.

Bilagor

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Sedan 2008 samarbetar Polisen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården med att på regeringens uppdrag ta fram prognoser. Brå har i uppdrag att stödja de andra myndigheterna så att analyserna håller hög kvalitet. Arbetsmodellen som tillämpas innebär att myndigheterna samarbetar nära men ansvarar för sina egna prognoser.

Prognoser för åren 2017-2020

På fyra års sikt prognostiseras ärenden redovisade till åklagare (Polismyndigheten) att öka med 10 procent, antalet brottsmisstankar med åtalsbeslut (Åklagarmyndigheten) att öka med 16 procent, antalet avgjorda brottmål (Domstolsverket) att öka med 12 procent samt medelantalet klienter i Kriminalvården att minska med 10 procent.

Fakta om publikationen

Författare: Brottsförebyggande rådet, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket, Kriminalvården.
Publikationsår: 2017

ISBN: 978-91-86903-71-8
URN:NBN:SE:BRA-698

Kundkorg

Summa: