Att minska isolering i häkte

Lägesbild och förslag

I den här rapporten presenteras och analyseras statistik om häktning och isolering, från Åklagarmyndigheten och Kriminalvården, liksom intervjuer med åklagare, kriminalvårdspersonal och häktade.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Förhållandena i svenska häkten har under lång tid varit föremål för kritik från internationella människorättsorgan. Kritiken har bland annat berört de långa häktningstiderna och att många häktade åläggs restriktioner som innebär att de isoleras från omvärlden. Särskilt situationen för barn och unga i häkte har uppmärksammats, med krav på en mer human häktesvistelse än i dag. Kraven har dock hittills inte lett till någon betydande förändring, och regeringen har därför gett flera aktörer i uppdrag att se över situationen och föreslå åtgärder.

Denna rapport är resultatet av det uppdrag som Brå fått av regeringen, inom ramen för denna satsning. I rapporten presenteras och analyseras statistik om häktning och isolering, från Åklagarmyndigheten och Kriminalvården, liksom intervjuer med åklagare, kriminalvårdspersonal och häktade. Med det som utgångspunkt föreslås konkreta åtgärder.

Rapporten vänder sig i första hand till regeringen, Åklagarmyndigheten och Kriminalvården samt till andra berörda delar av rättsväsendet.

Fakta om publikationen

ISSN 1100-6676
ISBN 978-91-87335-83-9
URN:NBN:SE:BRA-692

Rapport: 2017:6
© Brottsförebyggande rådet 2017
Författare: Klara Hradilova-Selin och Stina Holmberg

Kundkorg

Summa: