Nationella trygghetsundersökningen
2006-2016 - regionala resultat

Regionala resultat från Nationella trygghetsundersökningen, NTU. I rapporten redogörs på ett övergripande vis resultat för Sveriges 21 län och de sju polisregionerna. NTU mäter allmänhetens utsatthet för brott och otrygghet, samt erfarenheter av kontakter med, och förtroende för, rättsväsendet.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Tidigare redovisades de regionala resultaten i de årsvisa publikationerna av NTU (för åren 2007–2012). Från och med NTU 2013 ingår de inte längre i de årsvisa publikationerna, utan presenteras samlade för alla år i en separat rapport.

NTU bygger på intervjuer med cirka 12 000 personer i åldrarna 16–79 år och genomförs årligen av Brå sedan 2006. Undersökningen mäter allmänhetens utsatthet för brott och otrygghet, samt erfarenheter av kontakter med, och förtroende för, rättsväsendet.

Huvudrapporten NTU 2016 kan du ladda ner här

© Brottsförebyggande rådet 2017
Författare: Carl Command

Rapport: 2017:2

ISSN 1100-6676
URN:NBN:SE:BRA-687

Kundkorg

Summa: