Insatser mot brott och otrygghet i socialt utsatta områden

En kunskapsöversikt

Brottsligheten i socialt utsatta områden har kommit alltmer i fokus. Regeringen har därför bett Brå att sammanställa kunskap från forskning och erfarenhet om vilka åtgärder som kan vara verksamma för att komma till rätta med dessa problem.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

I rapporten tas följande framgångsfaktorer upp:

  • Polisen bör koncentrera sina insatser till platser och tider där mest brott begåtts, så kallade hot spots.
  • Resultaten blir bättre när repressiva polisiära insatser kombineras med insatser av social karaktär.
  • Det kan vara effektivt att fokusera på högaktiva kriminella och hårdbevaka dem i kombination med att de erbjuds sociala insatser.
  • Så kallad situationell prevention kan minska tillfällena till brott.
  • Lokalt dialogbaserat polisarbete, i samverkan med andra, kan öka de boendes förtroende för polisen.

Förhoppningen är att rapporten kan vara användbar både för polisen och andra aktörer på lokal nivå och för beslutsfattare på regional och nationell nivå.

Fakta om publikationen

ISSN 1100-6676
ISBN 978-91-87335-73-0
URN:NBN:SE:BRA-675

Rapport nr: 2016:20

© Brottsförebyggande rådet 2016
Författare: Stina Holmberg

Kundkorg

Summa: