Utsatthet för brott 2015

Resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2016

I den här publikationen redovisas utsattheten för brott under 2015, samt hur den har utvecklats sedan 2005. De olika avsnitten belyser utsatthet för sammanlagt tio brottstyper.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Under 2015 utsattes 13,3 procent av befolkningen i åldern 16–79 år för någon eller några av de brottstyper som i den här undersökningen kallas för brott mot enskild person: misshandel, hot, sexualbrott, personrån, bedrägeri eller trakasserier. Det är en ökning jämfört med föregående år, men på ungefär samma nivå som 2005.

Störst var ökningen jämfört med 2014 för hot, sexualbrott och trakasserier. Om det senaste årets ökning är ett trendbrott eller en tillfällig avvikelse från en i övrigt relativt stabil nivå får kommande års mätningar visa.

Undersökningen visar att 9,5 procent av hushållen utsattes för bilstöld, stöld ur eller från fordon, cykelstöld eller bostadsinbrott (kallat egendomsbrott mot hushåll) under 2015. Det är en något större andel jämfört med föregående år (9,1 %). Dock har utsattheten för dessa brott minskat sedan 2006 (då andelen var 12,6 %).

Det är vanligast att bli utsatt för brott som trakasserier och cykelstöld (4,7 respektive 6,3 %), medan det är mindre vanligt att bli utsatt för grövre brott, som allvarlig misshandel (0,4 %), personrån (0,9 %) och sexualbrott (1,7 %).

Fakta om publikationen

URN:NBN:SE:BRA-685
ISSN: 1100-6676

Författare: Carl Command, Emelie Hambrook, Thomas Hvitfeldt och Åsa Irlander Strid
© Brottsförebyggande rådet 2016

Kundkorg

Summa: