Flera gärningspersoner vid brott

Brott med en kontra flera gärningspersoner 2005–2014

Denna kortanalys kartlägger hur stor del av de brottshändelser som rapporteras som inbegriper fler än en gärningsperson, och om denna andel förändrats under de senaste tio åren. De brottskategorier som kartläggs är misshandel, hot, sexualbrott och personrån.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Varje år kartlägger Brå utsattheten för brott i befolkningen, genom Nationella trygghetsundersökningen (NTU). En omständighet som undersöks kring brottsutsattheten gäller antalet gärningspersoner vid brottet.

Fokus i denna kortanalys är att utifrån NTU-data kartlägga hur stor del av de brottshändelser som rapporteras som inbegriper fler än en gärningsperson, och om denna andel förändrats under de senaste tio åren. Fyra brottskategorier kartläggs, nämligen misshandel, hot, sexualbrott och personrån.

Vidare kartläggs om det för dessa brott har skett någon förändring i antalet skattade brottshändelser med fler än en gärningsperson över tid, och i vilken grad brottshändelser med en respektive två eller fler gärningspersoner polisanmäls.

I kortanalysen jämförs också hur stor del av brottshändelserna som inbegriper flera gärningspersoner beroende på den utsatta personens kön och ålder, liksom brottsplatsen och allvarlighetsgraden vid händelsen. Vidare jämförs också händelser med en respektive två eller fler gärningspersoner inom respektive brottskategori, för att kartlägga eventuella skillnader.

Fakta om publikationen

URN: NBN: SE: BRA-681

Kortanalys: 5/2016

Författare: Lisa Westfelt
© Brottsförebyggande rådet 2016

Kundkorg

Summa: