Omslag till rapporten Stöd till avhoppare från kriminella grupperingar

Stöd till avhoppare från kriminella grupperingar

En nationell kartläggning

I alla storstadsområden, och även i andra delar av landet, finns kriminella grupperingar som sysslar med grov brottslighet. Brå har kartlagt vilket stöd som finns för den som vill hoppa av från en sådan gruppering.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Inom ramen för studien har Brå samlat in ett omfattande material där avhopparverksamheter, kommuner, polis, kriminalvård och andra aktörer bidragit med kunskap. Även personer som själva har hoppat av har bidragit genom enkätsvar och intervjuer.

Den bild som ges är att avhopparna har behov av hjälp på en rad olika områden för att lyckas lämna de kriminella grupperingarna. Främst rör det sig om skydd och tät personlig stöttning för att på olika sätt kunna börja ett nytt liv. Det finns ett antal specifika avhopparverksamheter, främst i storstadsområdena, som har bred kompetens och erfarenhet av att stödja avhoppare.

Där finns också ofta en strukturerad samverkan med berörda myndigheter – vilket är en framgångsfaktor i arbetet. För dem som vill hoppa av från kriminella grupperingar i andra delar av landet kan det dock vara svårare att få tillgång till ett bra stöd. Där behöver myndigheterna utveckla både kompetens och samverkan.

Fakta om publikationen

Författare: Nadja Bogestam och Emma Patel
Publikationsår: 2016
Antal sidor: 138

Rapport: 2016:6
ISBN: 978-91-87335-62-4
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-648

Kundkorg

Summa: