Handläggningstider i rättskedjan 2009–2014

Handlagda brott

Att använda och tolka den nya statistiken.

Från och med redovisningsåret 2014 publicerar Brå en ny statistikprodukt över handlagda brott, som ersatt den tidigare uppklaringsstatistiken.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Statistiken över handlagda brott är ett centralt verktyg som kan användas för uppföljning av rättsväsendets arbete och för att få en översiktlig bild av handläggningen av brott. Det är därför viktigt att användarna av statistiken kan använda och tolka den. Den innehåller också en rad nya begrepp, indelningsgrunder och beräkningssätt jämfört med den gamla uppklaringsstatistiken.

Denna skrift ger därför en kortfattad presentation av de begrepp och indelningsgrunder som statistiken över handlagda brott innehåller. Den ger också exempel på vilka resultatmått som kan tas fram med den nya statistiken, och diskuterar på vilket sätt och varför måtten skiljer sig mellan olika typer av brott.

För att belysa statistikens användningsområden och skillnader i personuppklaringen mellan olika typer av brott, har nio brottstyper valts ut. Med hjälp av dem visas exempel på vilka typer av analyser som kan göras, och exemplifieras skillnader kring personuppklaring utifrån den nya statistiken.

Fakta om publikationen

Författare: Lisa Westfelt
Publikationsår: 2016

URN:NBN:SE:BRA-654

Kundkorg

Summa: