Handläggningstider i rättskedjan 2009–2014

Handläggningstider i rättskedjan 2009–2014

Samtliga brottsmisstankar och fem särskilt utvalda brott

För sjätte året i rad har Brå undersökt handläggningstiderna i rättskedjan för brottsmisstankar om misshandel, våldtäkt, stöld, rån respektive utpressning. Dessutom kartläggs handläggningstiderna för samtliga brottsmisstankar sammantaget.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

En av de centrala principerna för rättsväsendets hantering av brott är kravet på en skyndsam handläggning av brott och att en förundersökning ska bedrivas så snabbt som möjligt, särskilt i ärenden med unga misstänkta. Handläggningstider i rättskedjan är ett av de mått som kan användas för att på olika sätt mäta rättsväsendets effektivitet.

Goda utredningsprestationer kan dock inte enbart definieras som snabba handläggningstider. Det är viktigt att utredningarna också håller hög kvalitet och att många brott klaras upp. I denna rapport kartläggs handläggningstiderna genom hela rättskedjan under perioden 2009–2014 för dels samtliga registrerade brottsmisstankar, dels separat för fem särskilt utvalda brottstyper, nämligen misshandel, våldtäkt, stöld, rån och utpressning.

Tre faser i rättskedjan studeras:

  • Utredningstiden: tiden från att förundersökningen inleds fram tills ett beslut fattas om exempelvis åtal, åtalsunderlåtelse, strafföreläggande, nedläggning eller förundersökningsbegränsning.
  • Tingsrättstiden: tiden mellan datum för åtalsbeslutet och datum för meddelad tingsrättsdom.
  • Total handläggningstid: tiden från det att brottsanmälan registrerades fram till datum för meddelad tingsrättsdom (friande eller fällande).

Fakta om publikationen

Författare: Lisa Westfelt och Victor Ståhl
Publikationsår: 2016

Rapport: 2016:5
URN:NBN:SE:BRA-647

Kundkorg

Summa: