Den framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan 2016-2019

Den framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan (2016-2019)

Centrala prognoser för perioden 2016—2019

I rapporten redovisas prognoser för verksamhetsvolymerna hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Sveriges Domstolar och Kriminalvården.

Bilagor

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Sedan 2008 samarbetar Polisen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården med att på regeringens uppdrag ta fram prognoser. Sedan 2013 ingår även Ekobrottsmyndigheten i samarbetet. Brå har i uppdrag att stödja de andra myndigheterna så att analysmetoderna håller hög kvalitet. Arbetsmodellen som tillämpas innebär att myndigheterna samarbetar nära men ansvarar för sina egna prognoser.

Prognoser för åren 2016-2019

På fyra års sikt prognostiseras ärenden redovisade till åklagare (Polismyndigheten) att minska med 9 procent, antalet brottsmisstankar med åtalsbeslut (Åklagarmyndigheten) att minska med 14 procent, antalet ekobrottsmisstankar med åtalsbeslut (Ekobrottsmyndigheten) att öka med 45 procent, antalet avgjorda brottmål (Domstolsverket) att minska med 3 procent samt medelantalet klienter i Kriminalvården att minska med 9 procent.

Fakta om publikationen

Författare: Brottsförebyggande rådet, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket, Kriminalvården, Ekobrottsmyndigheten.
Publikationsår: 2016

ISBN: 978-91-86903-60-2
URN:NBN:SE:BRA-646

Kundkorg

Summa: