NTU 2015 Teknisk rapport

Nationella trygghetsundersökningen 2015 - Teknisk rapport

Denna rapport innehåller den generella tekniska beskrivningen av undersökningen. För årsspecifik teknisk information hänvisas till de tekniska bilagorna för respektive års undersökning. För undersökningens resultat hänvisas till huvudrapporten.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

I denna rapport redogörs utförligt för de tekniska aspekterna av Nationella trygghetsundersökningen.

NTU:s innehåll är omfattande och täcker in både känsliga frågor om utsatthet för brott och komplexa fenomen som trygghet och förtroende, vilket ställer särskilda krav på undersökningens utförande. I rapporten redogörs för frågeformulärets uppbyggnad, undersökningens genomförande och möjliga felkällor samt vad som gjorts för att minimera effekterna av dessa. Målgrupp för den tekniska rapporten är läsare med specialintresse för de metodologiska aspekterna av undersökningen.


Fakta om publikationen

Redaktör: Sara Westerberg
Publikationsår: 2016

Rapport: 2016:3
URN:NBN:SE:BRA-634

Kundkorg

Summa: