NTU Regionala resultat 2006-2015

Nationella trygghetsundersökningen 2006–2015 - Regionala resultat

En sammanställning av regionala resultat från undersökningarna gjorda mellan 2006 och 2015, vilket gör det möjligt att följa utvecklingen i varje län och polisregion över tid.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Nationella trygghetsundersökningen (NTU) beskriver den svenska befolkningens utsatthet för brott och upplevda trygghet samt dess förtroende för och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet. I denna rapport presenteras en sammanställning av regionala resultat från undersökningarna gjorda mellan 2006 och 2015, vilket gör det möjligt att följa utvecklingen i varje län och polisregion över tid.

När man studerar resultaten från NTU på länsnivå eller regional nivå framträder tendenser till att storstäder har en större andel brottsutsatta och otrygga personer. Det visar sig att de tre storstadslänen Stockholm, Skåne och Västra Götaland återkommer som län med högst andel otrygga och brottsutsatta personer. De län som över tid har haft en mindre andel utsatta personer är Västerbottens och Norrbottens län, och de som har en mindre andel personer som upplever otrygghet och oro för brott jämfört med riket i stort är Gotland, Jämtland och Västerbotten.

När det gäller förtroende för rättsväsendet framträder inte samma mönster, och skillnaderna är mindre mellan länen. Över tid har Blekinge, Skåne och Kronobergs län en mindre andel personer med stort förtroende än riket totalt sett, och Uppsala, Västerbottens och Gotlands län har störst andel personer med stort förtroende för rättsväsendet.

Fakta om publikationen

Författare: Sara Westerberg
Publikationsår: 2016

Rapport: 2016:2
URN:NBN:SE:BRA-633

Kundkorg

Summa: