Det dödliga våldet i Sverige 1990-2014

Det dödliga våldet i Sverige 1990–2014

En beskrivning av utvecklingen med särskilt fokus på skjutvapenvåldet

I den här rapporten analyseras den generella utvecklingen av det dödliga våldet i Sverige och det dödliga våldet med skjutvapen. Studien gäller för landet som helhet men tar också fasta på skillnader mellan regioner.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

De dödliga våldsbrotten hör till de brott som skrämmer oss mest och är bland de allvarligaste brotten vi känner till i samhället. I den här rapporten analyseras den generella utvecklingen av det dödliga våldet i Sverige och det dödliga våldet med skjutvapen. Studien gäller för landet som helhet men tar också fasta på skillnader mellan regioner.

I Sverige har det dödliga våldet minskat totalt sett, både på 1990- och 00-talet och i början av 2010-talet. Minskningen gäller framför allt det spontana, alkoholrelaterade dödliga våldet mellan män, men även det dödliga våldet mot kvinnor i nära relationer har minskat. Samtidigt finns det indikationer på att det dödliga våldet som begås med skjutvapen håller på att förändras och kan i vissa sammanhang till och med ha ökat.

Rapporten vänder sig såväl till beslutsfattare som till handläggare eller utredare inom rättsväsendet, men också till andra som är kriminalpolitiskt intresserade.

Fakta om publikationen

Författare: Sven Granath
Publikationsår: 2015
Antal sidor: 74

Rapport: 2015:24

ISBN 978-91-87335-58-7
URN:NBN:SE:BRA-629

Kundkorg

Summa: