Arbete, utbildning och
behandling i svenska anstalter

En studie om intagnas sysselsättning

En kartläggning av sysselsättning i anstalt – dess omfattning och hur väl den svarar mot de intagnas behov. Vad har sysselsättningen för positiva effekter för de intagna och hur den kan utvecklas?

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Enligt lag ska intagna delta i sysselsättning under sin tid på anstalt. Sysselsättningen kan vara i form av arbete, utbildning, behandlingsprogram eller någon annan strukturerad verksamhet. Valet av sysselsättning ska i möjligaste mån grundas på de intagnas individuella behov.

Trots att sysselsättningen är en central del av de intagnas verkställighet har det tidigare inte gjorts någon övergripande studie om den. Brå har därför fått i uppdrag av regeringen att kartlägga sysselsättningen på svenska anstalter.

Av studien framgår att intagna överlag vill ha mer sysselsättning, men att anstalterna av olika skäl många gånger har svårt att tillhandahålla det. Ofta är också de intagnas behov sekundära i valet av sysselsättning. Brå har formulerat ett antal förslag på hur verksamheten kan utvecklas, som förhoppningsvis medför att sysselsättningens fulla potential bättre tas tillvara.

Målgruppen för rapporten är främst regeringen och Kriminalvården men den kan även läsas av andra som är kriminalpolitiskt intresserade. Brås förhoppning är att rapporten medför en ökad kunskap om den sysselsättning som bedrivs i anstalt och som har betydelse för att underlätta de intagnas vardag och bidra till deras återanpassning till samhället.

Fakta om publikationen

Författare: Johanna Kindgren och Linnea Littmann
Publikationsår: 2015
Antal sidor: 105

Rapport 2015:20
ISBN 978-91-87335-54-9
URN:NBN:SE:BRA-618

Kundkorg

Summa: