Skriften Börja med en kartläggning! handlar om arbete i utsatta områden.

Börja med en kartläggning!

Kunskapsbaserat arbete i utsatta områden

Den här skriften är till för att stärka det kunskapsbaserade brottsförebyggande arbetet, där en kartläggning av situationen i ett område är den självklara utgångspunkten.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Vissa stadsdelar i Sveriges städer kallas ibland för utsatta områden. Det är stadsdelar, eller delar av sådana, som under många år dragits med problem, bland annat i form av brottslighet och upplevelse av otrygghet. Under årens lopp har flera av dessa områden fått olika sorters stöd från samhället. Ofta har stöden varit i form av kortare eller längre projekt, men ibland har de varit långsiktiga. De har haft olika namn, exempelvis Blommansatsningen, Storstadssatsningen, Urbant utvecklingsarbete och LUA-områden.

I januari 2012 beslutade regeringen att 15 stadsdelar i nio kommuner ska omfattas av det urbana utvecklingsarbetet från och med 2012 och tills vidare. Satsningen, som fått namnet URBAN 15, innebär att vissa statliga myndigheter, däribland Brå, ska ge ett särskilt stöd till dessa områden2. Brå fick i regeringens regleringsbrev för år 2015 ett förnyat uppdrag att ta fram uppgifter om anmälda brott och upplevd trygghet på kommun- och stadsdelsnivå i de kommuner som ingår i URBAN 15. Antalet polisanmälda brott redovisas för vart och ett av de 15 områdena för åren 2008–2014. Upplevelsen av trygghet redovisas för de 15 områdena sammantaget i den nationella trygghetsundersökningen (NTU) för åren 2007–2014.

Skriften vänder sig i första hand till brottsförebyggande aktörer i URBAN 15-områden. Men även samordnare i lokala brottsförebyggande råd kan ha nytta av den här beskrivningen av hur Brås statistik och annan statistik kan sammanställas och användas. För de personer som arbetar med sociala insatsgrupper (SIG) kan den detaljerade metodbeskrivningen av SIGarbetet i Södertälje fungera som både inspiration och kunskapskälla.

Fakta om publikationen

Författare: Solveig Hollari
Publikationsår: 2015

URN:NBN:SE:BRA-619
ISSN: 1100-6676

Kundkorg

Summa: