Omslag till kortanalysen Utvecklingen av sluten ungdomsvård 1999-2014

Utvecklingen av sluten ungdomsvård 1999–2014

Den här kortanalysen beskriver och analyserar utvecklingen av sluten ungdomsvård under åren 1999–2014.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Från att sluten ungdomsvård infördes 1999 och fram till 2004 ökade antalet domar. Men sedan dess har sluten ungdomsvård minskat i två etapper. Först minskade antalet domar mellan 2004 och 2006. Efter en period av stabilitet minskade antalet domar sedan igen 2009–2013 till en historiskt låg nivå.

Fakta om publikationen

Författare: Elisabeth Nordén
Publikationsår: 2015

Kortanalys 5/2015
URN: NBN: SE: BRA-613

Kundkorg

Summa: