Utdömda strafftider – en jämförelse av fullbordade brott och försöksbrott

Nio utvalda brottstyper 2000–2013

I denna kortanalys kartläggs utdömda strafftider för nio brottstyper uppdelat på fullbordade brott och försöksbrott, under perioden 2000–2013.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Resultaten visar att för de flesta brottskategorierna ger försök till brott kortare straff än fullbordade brott, med undantag för stöld och narkotikabrott av normalgraden. Analysen visar också att det finns ett antal kategorier där ett fullbordat brott ger ett längre respektive kortare straff jämfört med de strafftider som redovisas i kriminalstatistiken, där alla brottsformer redovisas sammantaget och inklusive bibrottslighet.

Fakta om publikationen

Författare: Lisa Westfelt
Publikationsår: 2015

Kortanalys: 4/2015
URN: NBN: SE: BRA-612

Kundkorg

Summa: